OD POLEMIČARA DO NASILNIKA

Foto: Dragan Kujundžić
Foto: Dragan Kujundžić

Glasno najaviti zabranu organizacija, a pri tom ne procesuirati nikog, osim zbog, u ovom kontekstu smešnog prekršaja zabrane okupljanja, državi garantuje, da još jednom ispadne smešna pred huliganima

Piše: Peđa Popović

Republički javni tužilac Slobodan Radovanović najavio je zahtev Ustavnom sudu Srbije za zabranu pokreta „Obraz“ i „Srpskog narodnog pokreta 1389“. On je za B92 izjavio da su te grupe identifikovane, kao one koje moraju odmah da se stave van zakona. „Ovih dana smo vredno radili i moram da pohvalim saradnju MUP-a koji nam je pomogao da prikupimo sve raspoložive dokaze, koje smo pretočili u inicijativu Ustavnom sudu da zabranimo ove dve organizacije. Naš posao se i dalje nastavlja“, kaže u dahu vredni Radovanović.
obraz
On je objasnio da se Obraz i SNP 1389 zalažu za ksenofobiju, homofobiju, za proterivanje svih onih koji ne pripadaju istoj veri, naciji i religiji, što je i navelo Tužilaštvo da zahteva zabranu njihovog delovanja. Time je tužilac Radovanović napravio salto mortale u odnosu na izjave koje je davao samo pre nekoliko dana. Podsetimo, Radovanović je najave istih ovih organizacija da će prebiti, pobiti i na svaki način sprečiti Povorku ponosa nazvao polemikom.

No, ostavimo u ovom trenutku po strani stručnost i integritet v.d. tužioca i pozabavimo se efikasnošću i svrsishodnošću ovako najavljene zabrane. Glasno najaviti zabranu organizacija, a pri tom ne procesuirati nikog, osim zbog, u ovom kontekstu smešnog prekršaja zabrane okupljanja, državi garantuje, da još jednom ispadne smešna pred huliganima. Jer, osim zabranjenog okupljanja prema do sada javnosti dostupnim informacijama, navedene organizacije su, kako je to suptilno objasnio tužilac, do sada samo polemisale, što nikako ne može da bude razlog zabrani.

Navijači
Posebno je zanimljiva/besmislena najava zabrane navijačkih grupa. Kako kaže tužilac moguća je zabrana navijačkih grupa pošto „pojedine grupe se, po analizama MUP-a i tužilaštva, bave ozbiljnim kriminalnim radnjama, iznudama, prinudama, prometom droga i drugim oblicima teškog kriminala“.
Namera tužioca je lepa i humana, ali koliko se čini, ovde se radi o krivičnim delima koji nemaju veze sa stadionom ili sportom. Takođe, nije poznato kako zabraniti navijačku grupu koja zvanično nije registrovana niti ima spisak članova. Možda oduzimanjem zastave?

Ovakvom, kako se čini ad hok akcijom državni organi samo imaju šansu da ojačaju ovakve i slične organizacije, jer od njih se prave žrtve, a huligani se osećaju važnijim i posvećenijim. A, priznaćete, najlakše promeniti ime pa da umesto 1389, imamo Pravi 1389, Večni 1389, Zauvek 1389….Suština ostaje ista, a kohezioni faktor veći.
huligani
U međuvremenu tužilac nije pomenuo ni reč o onome što je bitno, poput finansijera koji omogućavaju ovim marginalnim grupama da najmanje jednom mesečno isplakatiraju Beograd i Srbiju, ili da se sazna kako je moguće da ovakve grupe imaju savršenu koordinaciju kada je u pitanju aritikulacija stavova ili rad na terenu, predstavljanje u medijima.

Sve do tada neće biti bitno da li je u pitanju Obraz 1 ili Obraz 2, jer će fašizam i netolarancija i dalje moći nesmetano da cvetaju i razvijaju se, a građani Srbije će moći da razmišljaju kada će neka njihova posebnost doći na dnevni red verskih čistunaca.

(Obajvljeno na sajtu e-novine.com http://www.e-novine.com/srbija/srbija-tema/30345-polemiara-nasilnika.html)

Prethodno

Biljana Cincarević: DRUŠTVA BEZ ANGAŽOVANE UMETNOSTI SU DŽAMAHIRIJE

Aleksa Gajić: TECHNOTISE JE SF U LJUDSKIM GRANICAMA

Sledeće

Ostavi komentar