TAG: Annelys de Vet

UMETNOST KAO OSNOVNA LJUDSKA POTREBA

Biti umetnik u Holandiji i Srbiji… Biti umetnik nije lako iako vam je za uspeh svuda potrebno isto – talenat, rad, selfmanagment i malo sreće. Isto važi za Holandiju i Srbiju, s tim što se, kada se porede statusi umetnika u dve zemlje, čini da se radi o dva različita sveta. Ili da budemo precizniji, … DALJE